Interaktywne rolnictwo. Ponadczasowy trend czy chwilowa moda?

Rozwój informatyki w ogromnym stopniu zmienił proces uprawy, uprawy, zbioru i obsługi weterynaryjnej roślin rolniczych. Idea „smart farming” opiera się na wykorzystaniu automatycznego sterowania maszynami i urządzeniami, poprzez wymianę informacji między nimi, do osiągnięcia w pełni automatycznego działania poprzez wykorzystanie ich w sieci komputerowej. Podstawą inteligentnego rolnictwa są systemy elektroniczne odpowiedzialne za zapewnienie określonych trybów pracy oraz wyposażenie zgodne z używanymi w maszynach rolniczych. To podstawa budowania koncepcji rolnictwa interaktywnego. Systemy elektroniczne gromadzą, monitorują i rejestrują dane, przechowują je w bankach i przekazują do systemów komputerowych w gospodarstwie – np. ilość użytego nawozu na danym polu czy plon z hektara. Dzięki tym informacjom kierownik gospodarstwa może kontrolować plony i ocenić, czy dana uprawa jest dla niego opłacalna ekonomicznie. Idea rolnictwa interaktywnego pojawiła się w głowach ludzi nie tak dawno temu. Pojawił się na przełomie XIX i XX wieku, ale z różnych powodów nie powiódł się wówczas. Jedną z głównych wad było dwukierunkowe radio, które służyło do współpracy z maszynami odbierającymi w tym czasie sygnały analogowe i niestabilne. Powodem jest słaby system zarządzania energią, co skutkuje krótkim zasięgiem działania, słabą jakością połączenia i głośnym hałasem, co wymusza częstą wymianę baterii. Lepsza elektronika przyszła na ratunek w połowie XIX wieku, ale nawet wtedy systemy te nie były powszechnie dostępne z powodu braku środków finansowych.

Jak będzie wyglądało rolnictwo przyszłości?  

Inteligentne rolnictwo (nazywane również smart farming) jest stosowane w tym gospodarstwie od 2011 roku. W kolejnych latach wdrażanie nowych technologii i metod komunikacji poprawiło efektywność zarówno pod względem materiałowym, jak i czasowym. Aby rolnik mógł pracować we własnym tempie, moc ciągnika musi być regulowana przez urządzenie sterujące – dzięki temu może on poruszać się z prędkością ustaloną przez samego operatora. System sterowania jest widoczny na monitorze i może być również sterowany za pomocą joysticka lub specjalnych przycisków umieszczonych na kierownicy. Przyszłość rolnictwa już nadeszła i obejmuje o wiele więcej niż tylko obsługę traktorów. Dzisiejsze rolnictwo to nie tylko sadzenie nasion i zbieranie plonów. Idea interaktywnego rolnictwa opiera się na wykorzystaniu komunikacji bezprzewodowej, lokalizacji satelitarnej i przekazywaniu jak największej ilości danych do urządzeń sterujących maszynami. Dzięki temu wiele procesów w gospodarstwie odbywa się w pełni automatycznie. Komputer sterujący ciągnikiem i podłączoną do niego maszyną sam prowadzi ciągnik po polu, dzięki czemu operator nie musi go prowadzić. Systemy elektroniczne sterują również siewem i nawożeniem, automatycznie ustalając optymalną ilość nasion lub środków ochrony roślin, które należy wysiać na danym obszarze. 

Zaawansowany system sterowania narzędziami rolniczymi maksymalizuje wydajność zadań roboczych i zapewnia najbardziej optymalne wykorzystanie jego zasobów. Zintegrowane systemy automatyki pozwalają na gromadzenie danych o składzie gleby, plonach, ilości wysianych nasion i zastosowanych nawozów, co pomaga w bardziej precyzyjnym prowadzeniu ewidencji produkcji rolnej. Interaktywne rolnictwo to innowacyjny sposób na unowocześnienie tradycyjnego rolnictwa, które funkcjonuje od tysięcy lat. W porównaniu z rolnictwem tradycyjnym, rolnictwo interaktywne pozwala rolnikom na zdalne sterowanie maszynami, zbieranie istotnych danych o warunkach pogodowych i glebowych oraz odpowiednie reagowanie. Dzięki interaktywnemu rolnictwu wzrastają plony i zyski gospodarstwa. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *