Jak często należy czyścić silosy i zbiorniki przemysłowe?

Metody czyszczenia zbiorników są niekiedy bardzo skomplikowane, a wiele z nich jest wykorzystywanych przez przemysł w celu utrzymania funkcjonalności urządzeń. Czyszczenie zbiorników jest niezbędne dla zachowania sprzętu przemysłowego i najlepiej, aby było wykonywane przez wyszkolonych specjalistów. Najczęstsza metoda czyszczenia, mycie ciśnieniowe, polega na użyciu wody pod wysokim ciśnieniem w celu usunięcia brudu lub korozji z dowolnej powierzchni. Podczas tego procesu, powierzchnia zbiornika jest czyszczona za pomocą strumienia wody pod wysokim ciśnieniem. Mycie ciśnieniowe usuwa większość rodzajów brudu i korozji, ale obejmuje również dokładną kontrolę wnętrza zbiornika, jak również jego zewnętrznej części.

Higiena silosów i zbiorników przemysłowych 

Najpopularniejszą metodą czyszczenia zbiorników przemysłowych jest czyszczenie ciśnieniowe. Czyszczenie ciśnieniowe polega na zastosowaniu strumienia wody pod wysokim ciśnieniem, co powoduje oderwanie się części brudu lub korozji od podłoża i przywrócenie ścianom zbiornika właściwego stanu. Choć istnieje wiele metod czyszczenia zbiorników, to jednak zastosowanie wody pod ciśnieniem w wielu przypadkach okazuje się najlepszym rozwiązaniem. Czyszczenie mechaniczne lub piaskowanie sprawdza się w przypadku mocno skorodowanych zbiorników, jednak najpierw powinny one zostać poddane czyszczeniu ciśnieniowemu, aby usunąć pierwsze zabrudzenia lub korozję.

Ważne jest regularne czyszczenie silosów i zbiorników przemysłowych, zwłaszcza tych używanych w rolnictwie. Brud, piasek i inne cząstki mogą gromadzić się na ścianach zbiornika, osłabiając go z czasem lub nawet zagrażając jego integralności, jeśli pozostaną bez kontroli.

Metoda ciśnieniowa czyszczenia zbiorników jest preferowana ze względu na jej skuteczność i opłacalność. Czyszczenie ciśnieniowe zbiornika jest tańsze niż czyszczenie mechaniczne lub piaskowanie. Wykorzystuje ono strumień wody pod wysokim ciśnieniem, który powoduje, że część brudu lub korozji odrywa się od podłoża, przywracając ścianom zbiornika ich właściwy stan. Ponieważ proces mycia ciśnieniowego usuwa większość zanieczyszczeń z powierzchni ścian, nie trzeba wykonywać po nim bardzo dokładnego czyszczenia mechanicznego lub piaskowania.

Aby wiedzieć, kiedy silos lub zbiornik przemysłowy wymaga czyszczenia ciśnieniowego, należy sprawdzić, czy na jego ścianach nie ma oznak korozji, rdzewienia i erozji. Jeśli znajdziesz jakiekolwiek oznaki, że na zewnątrz silosu jest brud lub brudna woda wyciekająca ze zbiornika, najlepiej będzie, jeśli wyczyścisz go natychmiast, zanim sytuacja się pogorszy.

Metoda czyszczenia ciśnieniowego jest popularnym sposobem czyszczenia zbiorników przemysłowych, ale niektórzy nie są pewni, jak często należy ją wykonywać. Jednym z najważniejszych kroków konserwacyjnych dla każdego zbiornika jest regularne czyszczenie zbiornika, aby zapobiec korozji i gromadzeniu się osadów.

Częstotliwość czyszczenia zbiorników przemysłowych zależy od tego, ile cieczy jest przechowywanych wewnątrz zbiornika. Zbiorniki z dużą ilością cieczy w środku muszą być czyszczone częściej niż zbiorniki, które nie zawierają tak dużo cieczy. Częstotliwość czyszczenia zależy również od tego, jak bardzo zbiornik się zabrudzi. Jeśli ścianki zbiornika nie są bardzo brudne, zbiornik można czyścić raz na kilka lat. Jeśli jednak występują silne zabrudzenia lub korozja, wówczas czyszczenie ciśnieniowe powinno odbywać się częściej, aby utrzymać wnętrze zbiornika w dobrym stanie.

Typowe odstępy czasu dla czyszczenia ciśnieniowego obejmują:

–Co trzy miesiące przy przechowywaniu propanu lub innych chemikaliów.

–Co sześć miesięcy przy przechowywaniu benzyny

–Co rok przy przechowywaniu oleju.

Czyszczenie ciśnieniowe powinno być również wykonywane w połączeniu z innymi metodami czyszczenia, takimi jak piaskowanie lub mycie środkami chemicznymi. Samo czyszczenie ciśnieniowe ułatwi czyszczenie zbiornika, ponieważ usunie większość zanieczyszczeń i korozji, ale inne metody zapewnią usunięcie wszystkich pozostałych zanieczyszczeń z wnętrza zbiornika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *