Susza niszczy plony – groźba dla zbóż i upraw rolnych

Susza jest jednym z największych wyzwań dla rolników, a jej skutki mogą być tragiczne. W tym artykule podpowiadamy, jakie kroki warto podjąć, by minimalizować straty w uprawach zbóż i zapobiec dalszej degradacji gleby.

Zboża giną na polach

Skutki suszy nie ominęły również polskie zboża, które cierpią na skutek braku opadów. Z roku na rok trudniej jest o urodzajne plony, a z każdym kolejnym miesiącem bez deszczu sytuacja staje się coraz bardziej dramatyczna. Susza może spowodować straty nawet do 70% zbiorów, co w przypadku przetwórstwa prowadzi do wzrostu cen produktów zbożowych oraz niedoboru podstawowego źródła żywności.

Co więcej, nierównomierny rozwój suszy prowadzi do znacznego ograniczenia produkcji pasz dla zwierząt hodowlanych, co wpływa negatywnie na sektor rolno-hodowlany całego kraju. Bez dostatecznej ilości siana i kiszonek hodowcy są zmuszeni wydawać większe środki pieniężne na zakupienie pokarmu dla swojego inwentarzu. To z kolei prowadzi do wzrostu cen mięsa i mleka – produktów pierwszej potrzeby w codziennym jadłospisie wielu rodzin.

Zboża giną na polach

Susza paraliżuje uprawy

Susza niszczy zboża – to nic nowego dla rolników. Wraz z globalnym ociepleniem, problemy związane z brakiem wody w glebie nabierają na sile.

Z roku na rok susze stają się coraz bardziej ekstremalne i trudniejsze do przewidzenia.

Według statystyk, tylko w 2019 roku susza kosztowała polskich rolników ponad miliard złotych. Bez odpowiedniego nawodnienia uprawy nie mogą przynosić owoców, a plony są mniejsze lub wręcz niemożliwe do uzyskania.

Susza paraliżuje uprawy, powodując wiele szkód nie tylko gospodarczych, ale również ekologicznych. W okresach suchej pogody rośliny boją się o swoje życie i starają się zachować jak najwięcej wilgoci. Skutkuje to zmniejszeniem ilości kłosów lub całkowitym brakiem plonów. Co więcej, susza wpływa negatywnie na równowagę ekosystemu – może prowadzić do bezpowrotnego zaniku różnorodności biologicznej obszarów wiejskich oraz zagrozić egzystencję wielu gatunkom zwierząt i ptaków żyjących w takich miejscach.

Uprawy zubożałe przez suszę

Susza niszczy nadzieje wielu rolników, zwłaszcza tych, którzy stawiają na uprawę zboża. To nie tylko straty materialne, ale także nasze zdrowie – mieszkańcy miast i wsi bardzo często konsumują produkty pochodzące z gospodarstw wiejskich. W przypadku suszyć, pojawia się problem podażowy – coraz mniej jest dobrej jakości ziarna, a ceny żywności szybko rosną. Zwykle te negatywne skutki najbardziej odczuwają kraje rozwijające się lub te, gdzie agro-gospodarka odgrywa dużą rolę.

Niestety, sytuacja ta będzie jeszcze trudniejsza w przyszłości.

Uprawy zubożałe przez suszę – dlaczego tak się dzieje? Głównym zadaniem istotnym dla prawidłowego wzrostu zbóż jest dostarczenie im odpowiedniej ilości wody. Jak wiadomo, deszcze bywają bardzo nieregularne, a ich ilość w ostatnich roku znacząco spada – skutek zmian klimatycznych. Dlatego proces nawadniania stał się zadaniem priorytetowym dla większości państw świata. Problem są jednak słabe działania zapobiegawcze zarówno ze strony rządu jak i samych rolników oraz brak inwestycji infrastrukturalnych . Jak pokazuje praktyka: gdy ludzie zaczynają zwracać uwagę na braki wody, to już jest za późno. Dlatego tak bardzo ważne są działania preventywnie.

Uprawy zubożałe przez suszę

Kryzys rolniczy trwa

Niedobór wody na polach wpływa negatywnie na plony zbożowe. Susza powoduje, że rośliny nie mogą uzyskać wystarczającej ilości wody do wzrostu i rozwoju, co prowadzi do zmniejszenia liczby zbiorów lub całkowitego braku plonów. Kryzys rolniczy trwa od kilku lat, a wyjątkowo sucha pogoda tylko nasila problemy rolników. Wiele gospodarstw wiejskich może się teraz znajdować w sytuacji trudnej, gdyż muszą sprostać oczekiwaniom klientów mających wysokie wymagania co do jakości produktów.

Ponadto susza niszczy nie tylko zboża ale i inne uprawy rolne. Napełniajone dotychczas magazyny są teraz puste lub skrajnie ubogie w produkty żywnościowe. Rolnictwo to ważne ogniwo każdej gospodarki narodowej i kryzys ten odczuwalny będzie przez wiele sektorów społecznych – gorsze żniwa będą wiązać się ze znacznym wzrostem cen za produkty takie jak chociażby chleb czy mięso .

Żeby przeciwdziałać problemowi suszy rządy wprowadzają programy finansowania dla producentów sadzonek roślin, system dosuszania gleb oraz metody projekcji opad danych meteorologicznych przy pomocy sztucznej inteligencji.

Desperackie poszukiwania wody

Susza jest jednym z największych zagrożeń dla rolnictwa. W Polsce susza nawiedza przede wszystkim wschodnie i południowe regiony kraju.

Bez wody nie ma możliwości uzyskania dobrych plonów, a bez zboża rolnicy tracą źródło utrzymania.

W poszukiwaniu wody, wiele gospodarstw musi sięgać do desperackich środków –kopią pułapki na wodę, transportują ją nawet na kilometry, a niektórzy decydują się na budowę basenów retencyjnych czy urządzeń do desalinizacji morza lub doprowadzają wodę z rzek oddalonych o setki kilometrów. Niestety, takie rozwiązania są bardzo kosztowne i mogą prowadzić do dalszej degradacji środowiska naturalnego.

Desperackie poszukiwania wody

Bezpieczeństwo żywności zagrożone

Susza niszczy zboża, co stanowi poważne zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa żywnościowego. Brak wystarczającej ilości zbóż przekłada się na wzrost cen chleba i innych produktów piekarniczych, co dotyka przede wszystkim osoby o niskich dochodach.

Jednocześnie susza prowadzi do zmniejszenia zapasów żywności na rynku, co może skutkować niedoborem pożywienia dla ludności w krajach rozwijających się.

Długotrwała susza często powoduje straty w plonach, a w skrajnych przypadkach całkowitą utratę upraw. Zmiana klimatu istotnie wpływa na warunki pogodowe, przez co zarówno susze jak i powodzie stają się coraz bardziej powszechne. W Polsce sytuacja ta jest szczególnie niebezpieczna ze względu na rozwinięte rolnictwo oraz duże uzależnienie od szarościowego sektora energetycznego opartego na spalaniu węgla, który wymaga coraz większej ilości wody podczas procesu produkcji energii elektrycznej.

Podsumowanie

Susza to poważne zagrożenie dla upraw zbożowych, zwłaszcza w warunkach globalnego ocieplenia. Brak opadów prowadzi do całkowitego wysuszenia ziemi i braku wilgoci niezbędnej dla prawidłowego wzrostu roślin. Zbyt długotrwała susza niszczy plony i spowodować może klęskę żywieniową w wielu regionach świata. Warto podjąć działania mające na celu ochronę upraw przed skutkami suszy oraz podejmować kroki przeciwdziałające zmianom klimatycznym, które są jednym z głównych czynników wpływających na ten problem.

Susza niszczy plony – groźba dla zbóż i upraw rolnych – FAQ

Jak susza wpływa na zboża?

Susza prowadzi do niedoboru wody, co hamuje wzrost i rozwój zbóż. Ponadto, suchy i gorący klimat powoduje zwiększenie parowania i przyspieszenie procesu odparowywania wilgoci z gleby.

Co może być skutkiem suszy dla plonów zbóż?

Susza może spowodować zmniejszenie ilości ziarna przy zbiorze oraz obniżenie jakości zbóż pod względem rozmiaru, zawartości składników odżywczych oraz wartości energetycznej.

Jakie gatunki zbóż są najbardziej narażone na uszkodzenia przez suszę?

Najbardziej narażonymi na uszkodzenia przez suszę gatunkami zbóż są pszenica, jęczmień oraz kukurydza.

Czy są jakieś sposoby ochrony zbóż przed suszą?

Możliwości ochrony roślin przed suszą są ograniczone. Jednak stosowanie nawadniania sztucznego lub uprawy dającej większy dostęp do wody (np. płodozmian) mogą pomóc w minimalizacji strat wynikających ze słabych warunków pogodowych.

Czy mają miejsce jakieś inicjatywy mające na celu ograniczenie strat spowodowanych przez suty klimat?

Tak, wiele rządów oraz organizacji non-profit podejmuje inicjatywy mające na celu zapobieganie skutkom suszy. Wśród nich znajdują się przede wszystkim projekty zwiększenia efektywności zużycia wody w rolnictwie, upowszechnianie nawadniania kropelkowego i budowa zapór.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *