Wojna na Ukrainie – wpływ wojny na rynek wieprzowiny

Wojna na Ukrainie i problemy na rynku rosyjskim miały duży wpływ na eksport wieprzowiny. Konflikt mocno ograniczył możliwości eksportu na ten rynek. Można się jednak spodziewać, że wkrótce część dostaw będzie kontynuowana w formie pomocy dla ludności cywilnej i wojska. Po wojnie, w zależności od jej wyniku, będzie ona nadal dostarczana w formie pomocy rozwojowej i powojennej odbudowy państwa. To z kolei pozwoli na płynną odbudowę rynku i lokalnej produkcji. Wojna znacznie ograniczyła możliwości eksportowe. Można jednak przewidzieć, że niektóre dostawy będą szybko kontynuowane jako pomoc dla ludności cywilnej i wojska. Po wojnie, w zależności od jej wyniku, będzie ona nadal dostarczana w formie pomocy rozwojowej i powojennej odbudowy państwa.

Największy wpływ wojny na rynek wieprzowiny miało zamknięcie jednego z największych kierunków eksportowych UE, a mianowicie Ukrainy. Każdego roku na Ukrainę eksportuje się ponad 100 000 osób. ton wieprzowiny, z czego ponad połowa pochodziła z Polski. Wojna znacznie ograniczyła możliwości eksportowe. Wpływ wojny na rynek wieprzowiny jest złym początkiem tego, czego polscy producenci spodziewają się ożywienia w eksporcie. Znaczenie stabilnych relacji z Ukrainą i Białorusią (jak dotąd nie ma tu niepokojów) jest tak ważne, że wydaje się, że po zakończeniu konfliktu powinniśmy nieść pomoc, w tym wieprzowinę, naszym wschodnim sąsiadom. Wieprzowina jest najłatwiejszym produktem do zastąpienia innych droższych mięs w ukraińskiej diecie. Wyższych kosztów produkcji, głównie ze względu na wyższe ceny pasz, nie mógł zrekompensować obserwowany na polskim rynku wzrost cen skupu wieprzowiny. Wojna dotknęła również dostawców w postaci restrykcji w imporcie zbóż paszowych i kukurydzy dla Rosji i Ukrainy w kraju UE, który produkuje i eksportuje rekordową wieprzowinę. Oba kraje są głównymi producentami pszenicy i kukurydzy w Europie, a sankcje wykluczyły Rosję, która chce wykorzystać problemy z ukraińskimi producentami. Jednak wzrost cen pasz będzie tymczasowy. Importerzy zboża z UE będą szukać innych źródeł dostaw, takich jak USA i Argentyna, które mają duże rezerwy produkcyjne.

Jak wojna na Ukrainie wpłynęła na rynek wieprzowiny?

Wojna na Ukrainie miała bezpośredni wpływ na rynek wieprzowiny. Koszt paszy wzrósł, a cena paszy dla świń wzrosła. Ceny mięsa mogą wzrosnąć z powodu wąskich gardeł logistycznych oraz problemów z sadzeniem i zbiorem, ale tylko tymczasowo. Importerzy zboża z UE będą szukać innych źródeł dostaw, takich jak USA i Argentyna, które mają duże rezerwy produkcyjne. Import kukurydzy od głównych europejskich producentów kukurydzy, takich jak Rosja i Ukraina, jest ograniczony ze względu na konflikt polityczny. Ponieważ kukurydza jest głównym surowcem paszowym dla świń, cena kukurydzy i innych pasz gwałtownie wzrosła. Chociaż ceny wieprzowiny wzrosły, producenci nie byli w stanie nadrobić rosnących kosztów. Można więc spodziewać się wzrostu cen mięsa. Kryzysy w Rosji i na Ukrainie spowodowały gwałtowny wzrost cen zbóż. W rezultacie rosną koszty paszy do hodowli świń, co oznacza wyższe koszty dla hodowców trzody chlewnej. Doprowadziło to do dalszych podwyżek cen wieprzowiny, które według oczekiwań wzrosną na rynku mięsa w nadchodzących miesiącach. Wojna na Ukrainie jest obecnie najważniejszym czynnikiem wpływającym na rynek wieprzowiny w UE, zwłaszcza w Europie Środkowej. Wojna na wschodniej granicy wpłynęła na import produktów wieprzowych z Ukrainy, która stanowi jedną trzecią importu wieprzowiny do UE. III kwartał br. W porównaniu z 2013 r. import UE spadł o 29%. Import mięsa z USA prawdopodobnie również spadnie, ponieważ Rosja została wykluczona z eksportu UE z powodu sankcji, zwracając się do USA jako dostawcy. Zmniejsza to podaż mięsa na rynku UE, a tym samym podnosi ceny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *