Odra nie jest zwykłą rzeką. To ostatni naturalny bieg najdłuższej europejskiej rzeki, która przepływa przez Polskę. Jej długość wynosi ponad 1000 kilometrów, a jej dorzecze obejmuje około jednej trzeciej Polski. Rzeka płynie przez lasy, łąki, pola, mija miasta i wsie. Przepływa przez piękny krajobraz pełen dzikiej przyrody – ptaków, dzikich zwierząt i ryb.

Co zatruwa Odrę?  Pierwszą rzeczą, którą musimy wiedzieć, jest to, że istnieje wiele rodzajów zanieczyszczeń, które mogą gromadzić się w

Czytaj dalej