Kukurydza: kiedy odchwaszczać doglebowo, a kiedy nalistnie?

W okresie powojennym jedynie stosowanie technik rolniczych i metod mechanicznych miało negatywny wpływ na jakość plonu kukurydzy. Pojawienie się herbicydów zawierających dikambę i atrazynę w latach 60. zwiększyło rentowność upraw i areał. Obecnie herbicyd z nikosulfuronu jest jednym z najpopularniejszych herbicydów w zwalczaniu chwastów kukurydzianych. Przełomem był rok 2007, kiedy zaprzestano stosowania atrazyny ze względu na jej szkodliwy wpływ na ludzi i zanieczyszczenie środowiska.

Pielenie kukurydzy

Rozwój technologii zwalczania chwastów w kukurydzy jest dobrym przykładem ewolucji od metod agrotechnologicznych do chemicznego zwalczania chwastów. Najpopularniejszymi produktami są dziś herbicydy nikosulfuronowe i napropamidowe. Niestety atrazyna jest szkodliwa dla środowiska i przedostaje się do wód gruntowych.

Rośliny takie jak kukurydza charakteryzują się wzrostem, rozwojem i strukturą plonu. Wegetuje czynnie do września i października. Zwykle od początku maja możemy mówić o pojawieniu się chwastu, co znacznie ogranicza jego potencjalny plon. Wielkość stresu chwastów w kukurydzy zależy w dużej mierze od rolniczych czynności technicznych, doboru roślin, warunków pogodowych w okresie wegetacji lub zdolności gleby do wzrostu i rozwoju chwastów.

Dokładne zrozumienie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania herbicydów oraz daty użycia pomoże w opracowaniu planu leczenia herbicydami. W artykule omówiono najważniejsze chwasty w produkcji kukurydzy, warunki kiełkowania nasion i sposoby ich zwalczania w różnych stadiach rozwojowych, a także wpływ zebranych roślin na zachwaszczenie, chemiczne metody zwalczania chwastów, herbicydy glebowe i ich wpływ na chwasty. efekty. środowiska (w tym określonych toksyczności) i zapobieganie ich wymywaniem do wód w dorzeczach. W tym artykule przedstawiono również kilka praktycznych zaleceń, aby zminimalizować negatywny wpływ herbicydów na chwasty i rośliny nieuprawiane.

Jak pielimy kukurydzę?

Przyszłość zwalczania chwastów w kukurydzy leży w rozwiązaniach łączących zalety herbicydów rodzimych i glebowych, zaprojektowanych do stosowania we wczesnych stadiach rozwoju — w czasach, kiedy jest to najbardziej korzystne dla bezpieczeństwa tej uprawy. Rolnicy od wielu lat stosują fungicydy glebowe (środki grzybobójcze stosowane do gleby). Atrazine zapewnia selektywne zwalczanie chwastów, ale jest również uważana za zanieczyszczenie środowiska. Jego główne wady to toksyczność dla ludzi i zwierząt oraz dyspergowalność w wodzie.

W obliczu konkurencji ze strony chwastów rośliny mają dwie możliwości – spróbować zwalczyć chwasty (nad ziemią) lub zmniejszyć skutki chwastów poprzez wzmocnienie pod ziemią. Po wzejściu kukurydzy roślina wypuszcza korzenie i części nadziemne. Jeśli gleba jest wolna od chwastów, środki zostaną skoncentrowane na rozwoju silnego systemu korzeniowego dla lepszego wchłaniania wody i składników odżywczych. Kiedy pojawiają się chwasty, rośliny inwestują w stworzenie naziemnej części, która kontroluje wzrost chwastów poprzez cień. W tym przypadku koszty ponosi roślina – system korzeniowy i plon są niższe. Zwalczanie chwastów w kukurydzy jest najskuteczniejsze we wczesnych stadiach rozwoju, przed pojawieniem się 3-4 liści. Najlepsze systemy obejmują herbicydy glebowe o szerokim spektrum działania i preparaty stosowane na części zielone w celu lepszego zwalczania chwastów czarnych.

Chwasty mogą znacznie zmniejszyć plony kukurydzy i spowodować znaczne szkody, dotyczy to wszystkich upraw kukurydzy, nawet odmian słabo rosnących. Szkodliwe działanie chwastów wynika nie tylko z ich konkurencyjności, ale z wielu innych czynników. Na przykład perz wydziela substancję, która ogranicza rozwój korzeni, zjawisko znane jako ujemna allelopatia. Doświadczenia na poletkach demonstracyjnych w Golubiu-Dobrzyniu wykazały, że najskuteczniejszą ochronę zapewniało stosowanie herbicydów we wczesnych fazach rozwojowych uprawy kukurydzy. Z drugiej strony, dolistne zabiegi chwastobójcze w późniejszych stadiach rozwojowych powinny mieć przede wszystkim charakter korekcyjny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *